Blok kreatora wyceny. Praca z produktami niestandardowymi