Skicka automatiskt en PDF av ett slutfört dokument