Dodawanie płatności do dokumentu, szablonu lub formularza