Konwertowanie plików docx na edytowalne szablony/dokumenty