Automatyczne wysyłanie PDF-a ukończonego dokumentu