Przeglądanie dziennika inspekcji wysłanych dokumentów