Certyfikat podpisu w przypadku uzupełnionych dokumentów